Δασολόγος Θεσσαλονίκη Τάντσης Χρυσόστομος


Leave a comment

Διαχείριση δασών Α’ Μέρος (221<300 λέξεις!)

Γεια σας,

Ώρα να επανέλθω……..και να τοποθετηθώ για αυτό που πραγματικά είναι σημαντικό…τα δάση μας…

Τα δάση λοιπόν, ως φυσικός πόρος και μάλιστα ανανεώσιμος απαιτούν διαχείριση…

Στις σχολές Δασολογίας διδασκόμαστε σε δυο εξάμηνα το μάθημα της Δασικής Διαχειριστικής…

Στην ουσία όμως πιστεύω ότι όλα τα μαθήματα προσπαθούν να διαμορφώσουν τον “δασολόγο” ακριβώς για να επιτύχει στην διαχείριση των δασών…

Σε αυτό το σημείο εσείς που διαβάζετε, κάντε μια παύση και αναλογιστείτε πόσο πολυποίκιλα είναι τα δάση…όλη η Φύση είναι πολυποίκιλη……και φυσικά και ο Άνθρωπος είναι εξίσου πολυποίκιλος….

Σε αυτό το τελευταίο (την πολυποικιλότητα των ανθρώπων) υποτίθεται… ιδίως σε ότι αφορά τα δάση… ότι έρχεται να βάλει τάξη μια Εθνική Δασική Πολιτική….χαχαχαχα!!!!! λέω και εγώ ώρες ώρες κάτι μ…ίες!!!!!

Χωρίς λοιπόν ξεκάθαρη γραμμή από την Πολιτεία (κάποιοι θα διαφωνήσουν εδώ)… εναπόκειται στο μεράκι του εκάστοτε δασολόγου (είτε Δημοσίου Υπαλλήλου είτε ιδιώτη μελετητή) το τι είδους Διαχειριστική Μελέτη θα καταρτίσει π.χ. copy paste της προηγούμενης….

Να μην μιλήσω για το κατά πόσον αυτή θα εφαρμοστεί κατά γράμμα….

ή να μην αναρωτηθώ αν και κατά πόσον αναπροσαρμόζονται σε νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από τη σύνταξή τους….

Όπως βλέπεται σε αυτό το πρώτο μέρος αποφεύγω να κάνω μάθημα και να μιλήσω με βάσει αυτά που λένε τα βιβλία…

Στο Β’ μέρος θα πούμε πιο δασολογικά πράγματα και στο Γ’…

 

 

Advertisements